Freddy Macharis, FotoFreddy, gevestigd aan Mandekenstraat 298, 9200 Dendermonde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
FotoFreddy (die bestaat uit 1 persoon : Macharis Freddy) neemt je privacy zeer ernstig en wil ten volle voldoen aan de GDPR wetgeving die ingaat op 25 mei 2018 om Uw privacy maximaal te beschermen. de enige verwerker van je gegevens is Freddy Macharis.
Contactgegevens:
Freddy Macharis is de Functionaris Gegevensbescherming van FotoFreddy
Mandekenstraat 298, 9200 Dendermonde
+32 473/71 53 38
deze site (contact tabblad)
Persoonsgegevens die worden verwerkt : 
FotoFreddy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de (mogelijke) persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres 
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Bankrekeningnummer (bij betalen via overschrijving)
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt :
FotoFreddy verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- foto's
- ras (zichtbaar op de foto's)
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar :
Mijn website en dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als je er van overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact op via fotofreddy@skynet.be, dan wordt deze informatie verwijderd.
Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt :
FotoFreddy verwerkt jouw persoonsgegevens enkel voor de volgende doelen :
- Het afhandelen van je betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- FotoFreddy verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor  belastingaangifte, facturen en dergelijke.
Geautomatiseerde besluitvorming :
FotoFreddy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FotoFreddy) tussen zit.
Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven :
FotoFreddy bewaart je niet verplicht bij te houden persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren van de dienstverlening.
Delen van persoonsgegevens met derden :
FotoFreddy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FotoFreddy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 
(backups in Dropbox en Evernote van delen van de boekhouding en bestanden nodig voor het leveren van de dienst)
Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt :
FotoFreddy gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. 
Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FotoFreddy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op
de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotofreddy@skynet.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
FotoFreddy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat je rechten geschonen worden.
Dat kan via de volgende link:  
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Gebruik als promomateriaal van je foto's :
Foto's worden enkel gebruikt als promomateriaal (op deze site, op facebook, op instagram, ...) enkel na je uitdrukkelijke toestemming. 
Die kan je zo je wil op de shootdatum of daarna geven, en ten allen tijde weer intrekken.
Zonder Uw toestemming worden er uitdrukkelijk GEEN foto's als promo of met enig ander doel gebruikt. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig :
FotoFreddy neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
(versleuteld opgeslagen paswoorden (256bit AES algoritme), fysieke beveiliging van de locatie door moderne alarminstallatie, beperking van plaatsen waar gegevens op te halen zijn, verkleinen tot een paar pixels van opgeslagen foto's indien dit de verstrekking van de dienst niet hindert)
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fotofreddy@skynet.be 

Ik behoud me het recht voor deze privacy verklaring te updaten, aan te passen wanneer nodig.
De actuele versie is steeds op deze site, hier dus, te vinden.
Back to Top